A/S STA Grupa komanda

"Kopsavilkumā, uzņēmumu var aprakstīt trijos vārdos. Cilvēki, produkti, pakalpojumi un peļņa. Cilvēki ir pirmajā vietā" - Lee Iacocca