AS LATVIJAS FINIERIS

imagePasūtītāja izvirzītie uzdevumi

Veikt drošības sistēmu projektēšanu, izstrādājot vienotu IP videonovērošanas sistēmas koncepciju, preču piegādi, montāžu un garantijas un pēc garantijas apkalpošanu, dinamiski augošā AS „Latvijas Finieris” uzņēmuma objektos.

imageProjekta realizācija

Videonovērošanas sistēmām tika izstrādāti atsevišķi drošības sistēmu projekti. Drošības sistēmu izbūves ietvaros tika realizētas mūsdienīgas IP videonovērošanas sistēmas AS „Latvijas Finieris” objektos Rīgā un Rēzeknē. Cieši sadarbojoties ar Pasūtītāju, ievērojot viņu vēlmes un vajadzības, tika izbūvēts atsevišķs optiskais tīkls, kas uz šo brīdi sevī ietver vairāk nekā 100 EVIDENCE videokameras (3-5Mpix videokameras) pieslēgtas EVIDENCE serveriem, apvienojot AS „Latvijas Finieris” četras rūpnīcas teritorijas.

Pasūtītājam ir iespēja sekot līdzi ražošanas procesiem, kā arī novērot un apsargāt savu īpašumu no ļaunprātīgas un pretlikumīgas darbības. Montāžas darbi tika veikti funkcionējošos objektos, netraucējot un nepārtraucot rūpnīcu darbu procesus.

Pabeidzot projekta realizāciju, turpinām veikt gan garantijas, gan pēc garantijas objektu apkalpošanu.