SIA MAGNUM MEDICAL

imagePasūtītāja izvirzītie uzdevumi

Aprīkot Pasūtītāja telpas un noliktavas zonu Rīgā ar sekojošām drošības sistēmām:
• IP videonovērošana;
• Integrēta apsardzes signalizācija un piekļuves kontroles sistēma;
• Caurlaides turnikets;
• Durvju slēdzeņu un evakuācijas aprīkojums;

imageProjekta realizācija

Saņemot no Pasūtītāja darba uzdevumu tika veikta drošības sistēmu projektēšana un realizācija divās kārtās. Pirmā kārta – aprīkot biroja telpas, otrā kārta – veikt drošības sistēmu instalāciju noliktavas telpā, apvienojot izbūvētas sistēmas vienotā, mūsdienīgā un multifunkcionālā sistēmā "Inner Range" Integriti. Izmantojot programmnodrošinājumu Integriti, kas ļāva operatīvi kontrolēt drošības sistēmas objektā un attālināti, cilvēku piekļuvi un saņemt darba laika atskaites, lai pārskatīt un optimizēt uzņēmuma darba efektivitāti. IP videonovērošanas sistēma "Evidence", kas tika integrēta programmnodrošinājumā Integriti, ļauj apsardzes darbiniekiem operatīvāk un efektīvāk kontrolēt situāciju objektā. Ņemot vērā, uzņēmuma darba specifiku, darbi tika realizēti tā, lai netiktu traucēts uzņēmuma darba process.