VSIA Latvijas Nacionālais teātris

imagePasūtītāja izvirzītie uzdevumi

Nodrošināt IP videonovērošanas sistēmas projektēšanu un izbūvi Latvijas Nacionālā teātra telpās un teritorijā.

imageProjekta realizācija

Realizācijas ietvaros tika izstrādāta videonovērošanas sistēmas koncepcija un tehniskais projekts, ar kameru izvietojumu, pamatojoties uz Pasūtītāja vēlmēm un ievērojot ēkas īpatnības, tās dizainu un estētisko izskatu. AS „STA Grupa” speciālisti uzstādīja modernu IP videonovērošanas sistēmu, kas ļauj pasūtītāja pārstāvjiem sekot līdzi teātra telpās notiekošajam un teritorijā. Videonovērošanas kameru projekciju iespējams aplūkot no apsardzes posteņa un pieslēdzoties attālināti. Videonovērošanas kameras ir uzstādītas arī lielās zāles skatuvē, kur ir sarežģīti filmēšanas apstākļi. Izrāžu laikā apgaismojuma dinamiskās izmaiņas apgrūtina stabilu video kameras darbību, tāpēc A/S STA Grupa speciālisti uzstādīja attiecīgās iekārtas, lai nodrošinātu kvalitatīvu videosignālu ar detalizētu attēlu.

Videonovērošanas sistēma ir izbūvēta ar rezervi un, nepieciešamības gadījumā, to iespējams paplašināt.

Pašlaik tiek uzturēts ciešs kontakts ar pasūtītāju un tiek veikta objekta videonovērošanas sistēmas apkalpošana.