“RIMI” NOLIKTAVU KOMPLEKSA UN BIROJU ĒKAS JAUNBŪVE UN PĀRBŪVE

imagePasūtītāja izvirzītie uzdevumi

• Veikt elektroinstalācijas darbus sprādzienbīstamās un tehniskās telpās, atbilstoši projekta dokumentācijai, un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem;
• Izbūvēt “BOSCH PRAESIDEO” balss trauksmes izziņošanas sistēmas elementu montāžu atbilstoši projekta dokumentācijai, Pasūtītāja un ražotāja tehniskajām prasībām, un atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem.

imageProjekta realizācija

AS “STA Grupa”, kā apakšuzņēmējs UAB “YIT Lietuva” sešu mēnešu garumā, no 01.2020. līdz 07.2020 objektā veica drošības sistēmas un elektroinstalācijas darbus.

Realizācijas ietvaros Rimi noliktavu kompleksā un biroju ēkā tika izbūvēta “BOSCH PRAESIDEO” balss trauksmes izziņošanas sistēma, kā arī veikta elektroinstalācija sprādzienbīstamajās un tehniskajās telpās. Veicamie darbi tika izpildīti atbilstoši kompānijas UAB “YIT Lietuva” augstajiem kvalitātes un drošības standartiem, iekļaujoties līgumā noteiktajā termiņā, un darbi tika nodoti ģenerāluzņēmējam ar nepieciešamo dokumentāciju.