Rudzīša Nams

imagePasūtītāja izvirzītie uzdevumi

Ņemot vērā, ka drošības sistēmu līmenis bija morāli un praktiski novecojis, pasūtītājs izvēlējās aprīkot biroja ēkas Elizabetes ielā 65, Rīgā “Rudzīša nams”, telpas ar sekojošām drošības sistēmām:
• Izstrādāt drošības sistēmu tehnisko projektu;
• IP Videonovērošanas un IP video zvana izsaukuma sistēmu;
• IP Videonovērošanas sistēmas “Dahua” piegāde un montāža;
• IP video zvana izsaukuma sistēmas “Dahua” piegāde un izbūve.

imageProjekta realizācija

Sešstāvu biroju ēkā Elizabetes iela 65, Rīga “Rudzīša nams” tika uzstādītas  mūsdienīgas 25 IP videokameras, kuras paredzētas ēkas iekšējai un ārējai videonovērošanai. IP video zvana izsaukuma iekārta ar piekļuves kontroles sistēmu tika uzstādīta pie ieejas durvīm. Katram biroja ēkas nomniekam tika uzstādīta video zvana uztveršanas iekārta  - kopā 13 namruņi, kas ēkas nomniekiem dod iespēju sazināties ar klientiem izmantojot video zvanu no ēkas ieejas durvīm.

Pēc nomnieku lūguma visi drošības sistēmas izbūves darbi tika veikti darba dienu vakaros vai brīvdienās, ievērojot nomnieku prasības attiecībā uz paaugstinātu skaņu un putekļu neesamību.

Rezultātā nomnieki ar viedtālruņu palīdzību var kontrolēt savas telpas, izmantojot videonovērošanu. Darbi tika paveikti ātrāk par plānoto termiņu.